Marc vdf Henzen - voorzitter

“Je klein voordoen dient de wereld niet”

Ik houd me o.a. bezig met het organiseren van bijeenkomsten; het regelen van locaties en het onderhouden van contacten met mogelijke sprekers.

 

 

Annemarie vdf Masselman - secretaris

“Als alle mensen de oorlog in zichzelf overwinnen is er vrede op aarde”

Ik houd me vooral bezig met alle 'schriftelijke zaken', inhoud website, nieuwsbrief, ledencontact etc. Samen met Marc zal ik het kerkgenootschap naar de buitenwereld toe vertegenwoordigen.

 

 

Paul vdf Buis - penningmeester

“Licht en Liefde is de kracht voor de transformatie naar een nieuwe wereld”

Ik bewaak vooral de financiële zaken en verder houd ik me als oud ICT-er  voornamelijk bezig met de technische zaken, zoals het mede onderhouden van de website, leden-administratie en de nieuwsbrief.

 

 

Paul vdf de Leeuw - algemeen lid

“Denk in mogelijkheden en kies waar je blij van wordt”

Ik zal me o.a. bezig houden met het mede begeleiden van bijeenkomsten, het aandragen van ideeën en mogelijkheden. Verder bemoei ik me met alle overige inhoudelijke zaken.