Paul vdf de Leeuw - voorzitter

“Denk in mogelijkheden en kies waar je blij van wordt”

Ik zal me o.a. bezig houden met het mede begeleiden van bijeenkomsten, het aandragen van ideeën en mogelijkheden. Verder zal ik contacten met mogelijke sprekers leggen.

 

 

Annemarie vdf Masselman - secretaris

“Als alle mensen de oorlog in zichzelf overwinnen is er vrede op aarde”

Ik houd me vooral bezig met alle 'schriftelijke zaken', inhoud website, nieuwsbrief, ledencontact etc. Samen met Paul (voorzitter) zal ik het kerkgenootschap naar de buitenwereld toe vertegenwoordigen.

 

 

Marc vdf Henzen - penningmeester

“Je klein voordoen dient de wereld niet”

Ik houd me bezig met de financiële zaken en verder bemoei ik me met alle overige inhoudelijke zaken.

 

 

Paul vdf Buis - algemeen lid

“Licht en Liefde is de kracht voor de transformatie naar een nieuwe wereld”

Als oud ICT-er houd ik me voornamelijk bezig met technische zaken. Zoals het mede onderhouden van de website, Leden-administratie en de nieuwsbrief.