Agenda activiteiten

Activiteiten mogen niet strijdig zijn met de uitgangspunten van het Statuut, dit ter beoordeling van het bestuur.


Datum

Omschrijving

Plaats